001 Phần mềm kiểm tra kiến thức – Check Knowledge

Check Knowledge là chương trình giúp tạo ra các bài kiểm tra tự luận và trắc nghiệm trên máy tính. Giúp cho mọi người có thể tạo các bài kiểm và tự ôn lại kiến thức của mình. Xem thêm chi tiết tại đây.

001 Phần mềm kiểm tra kiến thức – Check Knowledge
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Trung Nhẫn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Đồng Tháp
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Check Knowledge là chương trình giúp tạo ra các bài kiểm tra tự luận và trắc nghiệm trên máy tính. Giúp cho mọi người có thể tạo các bài kiểm và tự ôn lại kiến thức của mình. Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận