015 Sơ đồ hóa một số kiến thức trong chương trình địa lý lớp 12 giúp học sinh rèn luyện trí nhớ

Đề tài này được áp dụng ở chương trình giảng dạy và ôn thi Địa lí lớp 12. Xem chi tiết tại đây

015 Sơ đồ hóa một số kiến thức trong chương trình địa lý lớp 12 giúp học sinh rèn luyện trí nhớ
TÊN TÁC GIẢ Võ Thị Kim Tuyến
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Đề tài này được áp dụng ở chương trình giảng dạy và ôn thi Địa lí lớp 12. Xem chi tiết tại đây


Bình luận