023 Phần mềm Ôn tập tiếng Việt

Phần mềm này của sẽ giúp các bạn học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 có thể tự ôn tập lại kiến thức phân môn Tiếng Việt. Phần mềm gồm 3 phần: + Ôn tập cuối kì (từ lớp 2 đến lớp 5) + Tập làm văn mẫu + Trò chơi Vượt chướng ngại vật Xem thêm chi tiết tại đây.

023 Phần mềm Ôn tập tiếng Việt
TÊN TÁC GIẢ Bùi Nam Khánh, Trần Việt Nguyễn, Vũ Minh Khoa, Nguyễn Khả Hân
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Hà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Phần mềm này của sẽ giúp các bạn học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 có thể tự ôn tập lại kiến thức phân môn Tiếng Việt. Phần mềm gồm 3 phần: + Ôn tập cuối kì (từ lớp 2 đến lớp 5) + Tập làm văn mẫu + Trò chơi Vượt chướng ngại vật Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận