034 Sáng kiến Xây dựng sân chơi tái chế trong trường học

Giáo dục hiện nay đang rất tâm huyết giải bài toán tình trạng bỏ học của học sinh đặc biệt là học sinh ở vùng khó khăn vì tình trạng mê Game, các hoạt động trong nhà trường không thu hút các em… Bên cạnh đó là hàng năm chúng ta chứng kiến những tai nạn thương tích đáng tiếc xãy ra như đuối nước... đó là một phần là do các em thiếu một sân chơi lành mạnh, hoạt động trong nhà trường không thu hút trẻ…Như chúng ta đã biết Vui chơi là nhu cầu thiết yếu của học sinh, thanh thiếu niên, là món ăn tinh thần nhiều bổ ích và không thể thiếu được trong cuộc sống con người nói chung và đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi nói riêng. Bên cạnh đó vui chơi giúp các em nâng cao thể lực, rèn luyện sự nhanh nhẹn, các chức năng vận động, phát triển tốt các phẩm chất và năng lực tư duy sáng tạo, linh hoạt, phát triển toàn diện cho trẻ. Đối với các địa phương khó khăn thì đây là một mô hình thu hút trẻ đến trường giảm được tình trạng bỏ học, có sân chơi lành mạnh phần nào hạn chế được tình trạng mê Game,…. Sân chơi tái chế tiết kiệm mà mang tính giáo dục học sinh, cộng đồng ý thức bảo vệ môi trường cao. Xem thêm chi tiết tại đây.

034 Sáng kiến Xây dựng sân chơi tái chế trong trường học
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Văn Hòa, Lê Thị Minh Tâm
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Giáo dục hiện nay đang rất tâm huyết giải bài toán tình trạng bỏ học của học sinh đặc biệt là học sinh ở vùng khó khăn vì tình trạng mê Game, các hoạt động trong nhà trường không thu hút các em… Bên cạnh đó là hàng năm chúng ta chứng kiến những tai nạn thương tích đáng tiếc xãy ra như đuối nước... đó là một phần là do các em thiếu một sân chơi lành mạnh, hoạt động trong nhà trường không thu hút trẻ…Như chúng ta đã biết Vui chơi là nhu cầu thiết yếu của học sinh, thanh thiếu niên, là món ăn tinh thần nhiều bổ ích và không thể thiếu được trong cuộc sống con người nói chung và đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi nói riêng. Bên cạnh đó vui chơi giúp các em nâng cao thể lực, rèn luyện sự nhanh nhẹn, các chức năng vận động, phát triển tốt các phẩm chất và năng lực tư duy sáng tạo, linh hoạt, phát triển toàn diện cho trẻ. Đối với các địa phương khó khăn thì đây là một mô hình thu hút trẻ đến trường giảm được tình trạng bỏ học, có sân chơi lành mạnh phần nào hạn chế được tình trạng mê Game,…. Sân chơi tái chế tiết kiệm mà mang tính giáo dục học sinh, cộng đồng ý thức bảo vệ môi trường cao. Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận