040 Phần mềm ADDIN HÓA HỌC cho MSWord

Về tính mới – sáng tạo của giải pháp: - Người sử dụng có thể gõ công thức cho toàn bộ văn bản rồi phần mềm tự tìm kiếm và hiệu chỉnh công thức theo đúng định dạng hóa học. - Các tài liệu đã chưa công thức, người sử dụng không cần mất nhiều thời gian đi tìm từng công thức để chỉnh sửa. (hiện tại chưa có phần mềm nào thực hiện được việc này) - Việc biểu thị phản ứng hóa học như kết tủa, khí, mũi tên tiết kiệm thời gian thay vì tìm kiếm các kí tự đặc biệt (symbol) hoặc chuyển font hoặc dùng phần mềm toán học sẽ mất nhiều thời gian. Xem thêm chi tiết tại đây.

040 Phần mềm ADDIN HÓA HỌC cho MSWord
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Đăng Quảng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Quảng Trị
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Về tính mới – sáng tạo của giải pháp: - Người sử dụng có thể gõ công thức cho toàn bộ văn bản rồi phần mềm tự tìm kiếm và hiệu chỉnh công thức theo đúng định dạng hóa học. - Các tài liệu đã chưa công thức, người sử dụng không cần mất nhiều thời gian đi tìm từng công thức để chỉnh sửa. (hiện tại chưa có phần mềm nào thực hiện được việc này) - Việc biểu thị phản ứng hóa học như kết tủa, khí, mũi tên tiết kiệm thời gian thay vì tìm kiếm các kí tự đặc biệt (symbol) hoặc chuyển font hoặc dùng phần mềm toán học sẽ mất nhiều thời gian. Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận