042 Dự án "Biểu đồ tròn đa năng"

Biểu đồ là một phần kiến thức và kĩ năng không thể thiếu khi học môn Địa Lý. Hiện nay, theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo thì hình thức thi đặc biệt là thi THPT Quốc gia đã có sự thay đổi chuyển từ hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm khách quan, phần kĩ năng vẽ biểu đồ thay thế cho các câu hỏi trắc nghiệm về nhận dạng biểu đồ, nhận xét biểu đồ, tìm nội dung biểu đồ thể hiện trong khi trên lớp trong quá trình dạy và học vẫn cần có biểu đồ như một phương tiện dạy học của thầy cô và để học sinh nắm được bài một cách nhanh, hiệu quả, trực quan sinh động nhất. Do vậy nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu ra “ Biểu đồ tròn đa năng”... Xem thêm chi tiết tại đây.

042 Dự án
TÊN TÁC GIẢ Lê Thị Chung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Lai Châu
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Biểu đồ là một phần kiến thức và kĩ năng không thể thiếu khi học môn Địa Lý. Hiện nay, theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo thì hình thức thi đặc biệt là thi THPT Quốc gia đã có sự thay đổi chuyển từ hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm khách quan, phần kĩ năng vẽ biểu đồ thay thế cho các câu hỏi trắc nghiệm về nhận dạng biểu đồ, nhận xét biểu đồ, tìm nội dung biểu đồ thể hiện trong khi trên lớp trong quá trình dạy và học vẫn cần có biểu đồ như một phương tiện dạy học của thầy cô và để học sinh nắm được bài một cách nhanh, hiệu quả, trực quan sinh động nhất. Do vậy nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu ra “ Biểu đồ tròn đa năng”... Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận