044 Bộ sản phẩm hỗ trợ giáo dục tổng hợp kiến thức và kĩ năng về xâm hại tình dục trẻ em cho từng độ tuổi

Xâm hại tình dục trẻ em đang là một vấn nạn đáng lo ngại của xã hội. Bên cạnh việc tìm ra những biện pháp mang tính răn đe, trừng trị dành cho những người phạm tội, ta cần đẩy mạnh việc giáo dục kiến thức cho phía trẻ em (nạn nhân) để đẩy mạnh công tác phòng chống cho trẻ có nguy cơ bị xâm hại. Và Bộ sản phẩm hỗ trợ giáo dục tổng hợp kiến thức và kĩ năng về xâm hại tình dục trẻ em cho từng độ tuổi sẽ là một trong những công cụ thực tiễn và hữu ích nhất. Xem thêm chi tiết tại đây.

044 Bộ sản phẩm hỗ trợ giáo dục tổng hợp kiến thức và kĩ năng về xâm hại tình dục trẻ em cho từng độ tuổi
TÊN TÁC GIẢ Đoàn Anh Trâm, Đỗ Anh Tuấn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xâm hại tình dục trẻ em đang là một vấn nạn đáng lo ngại của xã hội. Bên cạnh việc tìm ra những biện pháp mang tính răn đe, trừng trị dành cho những người phạm tội, ta cần đẩy mạnh việc giáo dục kiến thức cho phía trẻ em (nạn nhân) để đẩy mạnh công tác phòng chống cho trẻ có nguy cơ bị xâm hại. Và Bộ sản phẩm hỗ trợ giáo dục tổng hợp kiến thức và kĩ năng về xâm hại tình dục trẻ em cho từng độ tuổi sẽ là một trong những công cụ thực tiễn và hữu ích nhất. Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận