045 Chỉ dẫn ứng dụng thiền tập cho giáo viên và học sinh ở trường THPT

Trong những năm học gần đây, chúng ta liên tục chứng kiến những sự vụ đau lòng trong ngành giáo dục: học sinh bị đánh hội đồng, trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, học sinh tự tử, cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ, thầy giáo bị học sinh gây thương tích, tiêu cực trong thi cử ở Hà Giang, Sơn La… Xem thêm chi tiết tại đây.

045 Chỉ dẫn ứng dụng thiền tập cho giáo viên và học sinh ở trường THPT
TÊN TÁC GIẢ Vũ Ngọc Đức
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Trong những năm học gần đây, chúng ta liên tục chứng kiến những sự vụ đau lòng trong ngành giáo dục: học sinh bị đánh hội đồng, trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, học sinh tự tử, cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ, thầy giáo bị học sinh gây thương tích, tiêu cực trong thi cử ở Hà Giang, Sơn La… Xem thêm chi tiết tại đây.


Bình luận