163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
TÊN TÁC GIẢ Võ Ngọc Lê Trang
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Tiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận