257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần

Xem chi tiết tại đây

257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần
TÊN TÁC GIẢ Lê Hữu Ngọc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Ban Thanh niên Quân đội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận