BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC

“Bệnh thành tích” là gì? Thành tích bản chất của nó là kết quả được đánh giá tốt, là cái người ta đặt ra làm mục tiêu để vươn tới. Vậy, phải chăng con người là vi khuẩn, vi rút, là “con sâu” của xã hội? Vì chính con người dã biến thành tích ấy thành cái xấu, thành một vấn nạn cứ âm ỉ mãi, khó có thể loại bỏ một cách nhanh chóng. Các biểu hiện của bệnh thành tích trong giáo dục như: Nhiều học sinh chỉ học vì điểm số; các thầy cô và những người làm quản lý cũng đều mắc bệnh tương tự, để cho đạt được cái danh “Trường chuẩn Quốc Gia” mà nhà trường đã chỉ đạo cho các thầy cô giáo bằng mọi cách phải giảm số học sinh yếu, kém tăng số học sinh khá giỏi, học sinh không được đánh giá thực chất; những báo cáo về các cấp trên như phòng GD hay sở đều có sự ăn gian về thành tích. Nguyên nhân của bệnh thành tích là sự coi trọng bằng cấp, danh hiệu của xã hội hiện nay. Giải pháp: thực hiện thanh lọc lại các cán bộ quản lý giáo dục, phải giám sát các kỳ thi thật nghiêm túc, phải xác định lại mục tiêu cho các em có mục tiêu học tập bị sai lệch, phải có phương pháp dạy học hiệu quả, phải tăng cường thanh tra đột xuất

BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC
TÊN TÁC GIẢ VÕ THÀNH NGUYÊN
NGÀY SINH 29/07/2016
NGHỀ NGHIỆP HỌC SINH
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN, HUYỆN BÌNH SƠN, QUẢNG NGÃI
TÓM TẮT TÁC PHẨM
“Bệnh thành tích” là gì? Thành tích bản chất của nó là kết quả được đánh giá tốt, là cái người ta đặt ra làm mục tiêu để vươn tới. Vậy, phải chăng con người là vi khuẩn, vi rút, là “con sâu” của xã hội? Vì chính con người dã biến thành tích ấy thành cái xấu, thành một vấn nạn cứ âm ỉ mãi, khó có thể loại bỏ một cách nhanh chóng. Các biểu hiện của bệnh thành tích trong giáo dục như: Nhiều học sinh chỉ học vì điểm số; các thầy cô và những người làm quản lý cũng đều mắc bệnh tương tự, để cho đạt được cái danh “Trường chuẩn Quốc Gia” mà nhà trường đã chỉ đạo cho các thầy cô giáo bằng mọi cách phải giảm số học sinh yếu, kém tăng số học sinh khá giỏi, học sinh không được đánh giá thực chất; những báo cáo về các cấp trên như phòng GD hay sở đều có sự ăn gian về thành tích. Nguyên nhân của bệnh thành tích là sự coi trọng bằng cấp, danh hiệu của xã hội hiện nay. Giải pháp: thực hiện thanh lọc lại các cán bộ quản lý giáo dục, phải giám sát các kỳ thi thật nghiêm túc, phải xác định lại mục tiêu cho các em có mục tiêu học tập bị sai lệch, phải có phương pháp dạy học hiệu quả, phải tăng cường thanh tra đột xuất


Bình luận