BỘ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐA NĂNG

Bộ thí nghiệm lồng ghép nhiều tính năng: vẽ đồ thị dao động điều hòa bằng hình ảnh thật, biểu diễn mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều; kết hợp máy phát điện xoay chiều đơn giản; mô phỏng hoạt động của động cơ đốt trong, giải thích được hiện tượng lưu ảnh.

BỘ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐA NĂNG
TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ANH CƯỜNG, NGUYỄN THANH HUYỀN
NGÀY SINH 13/09/1997
NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC THPT SỐ 4 VĂN BÀN, XÃ KHÁNH YÊN HẠ- VĂN BÀN- LÀO CAI
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Bộ thí nghiệm lồng ghép nhiều tính năng: vẽ đồ thị dao động điều hòa bằng hình ảnh thật, biểu diễn mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều; kết hợp máy phát điện xoay chiều đơn giản; mô phỏng hoạt động của động cơ đốt trong, giải thích được hiện tượng lưu ảnh.


Bình luận