CÔNG TRÌNH ĐÓNG GÓP ĐỔI MỚI GD&ĐT VIỆT NAM NĂM 2016

Công trình gồm 29 trang A4 với nội dung về những đóng góp đổi mới giáo dục Việt Nam, trong đó có các nội dung nổi bật như tăng cường giáo dục về pháp luật cho học sinh và đẩy mạnh giáo dục giới tính cho học sinh.

CÔNG TRÌNH ĐÓNG GÓP ĐỔI MỚI GD&ĐT VIỆT NAM NĂM 2016
TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN NINH
NGÀY SINH 19/07/1994
NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC P. HƯNG DŨNG, TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Công trình gồm 29 trang A4 với nội dung về những đóng góp đổi mới giáo dục Việt Nam, trong đó có các nội dung nổi bật như tăng cường giáo dục về pháp luật cho học sinh và đẩy mạnh giáo dục giới tính cho học sinh.


Bình luận