Công trình dự thi

Sơ đồ lớp thông minh

Sơ đồ lớp thông minh

Xem chi tiết

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Xem chi tiết

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xem chi tiết

Tạo bầu không khí học tập tích cực thông qua việc giới thiệu bài mới trong Sinh học 10 - Chương trình chuẩn (phần II chương II)

Tạo bầu không khí học tập tích cực thông qua việc giới thiệu bài mới trong Sinh học 10 - Chương trình chuẩn (phần II...

Xem chi tiết

Một số biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo

Một số biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo

Xem chi tiết

Đồ dùng dạy học để phục vụ cho các bài học : “ Từ trường và Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt "

Đồ dùng dạy học để phục vụ cho các bài học : “ Từ trường và Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng...

Xem chi tiết

Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương qua lòng tự hào dân tộc : Lịch sử địa phương, Bài : Người anh hùng áo chàm

Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương qua lòng tự hào dân tộc : Lịch sử địa phương, Bài : Người anh hùng áo chàm

Xem chi tiết

Mô hình Câu lạc bộ Ngoại khóa

Mô hình Câu lạc bộ Ngoại khóa

Xem chi tiết

Bài giảng điện tử môn Tự nhiên - Xã hội Lớp 2

Bài giảng điện tử môn Tự nhiên - Xã hội Lớp 2

Xem chi tiết

CLB tuyên truyền - Hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh THPT

CLB tuyên truyền - Hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh THPT

Xem chi tiết

Xây dựng mô hình thư viện trường học phát huy văn hóa đọc và giáo dục ở trường THPT.

Xây dựng mô hình thư viện trường học phát huy văn hóa đọc và giáo dục ở trường THPT.

Xem chi tiết

Tích hợp giáo dục trong môn Lịch Sử Việt Nam

Tích hợp giáo dục trong môn Lịch Sử Việt Nam

Xem chi tiết

The use of pictures to improve my grade 10 students listening comprehension

The use of pictures to improve my grade 10 students listening comprehension

Xem chi tiết

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình chứa căn thức

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình chứa căn thức

Xem chi tiết

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống các bài thực hành Hóa học ở trường THPT theo mô hình định hướng sản phẩm

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống các bài thực hành Hóa học ở trường THPT theo mô hình định hướng sản phẩm

Xem chi tiết

Chế tạo mô hình tạo Ozone trực quan sử dụng trong phòng thì nghiệm

Chế tạo mô hình tạo Ozone trực quan sử dụng trong phòng thì nghiệm

Xem chi tiết