305 - Mô hình giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống

305 - Mô hình giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống

Xem thêm
304 - Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học chương ‘‘dòng điện trong các môi trường’’ vật lý lớp 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

304 - Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học chương ‘‘dòng điện trong các môi trường’’ vật lý lớp 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

303 - Rèn luyện cho học sinh bốn kỹ năng qua hoạt động thuyết trình về truyện Văn học Anh của học sinh khối 10 (Lớp AD)

Xem thêm
 303 - Rèn luyện cho học sinh bốn kỹ năng qua hoạt động thuyết trình về truyện Văn học Anh của học sinh khối 10 (Lớp AD)

294 - Dạy và học với hình thức tư duy

Xem thêm
294 - Dạy và học với hình thức tư duy
293 - Sử dụng nguồn tài liệu nước ngoài trong biên soạn và giảng dạy chương trình Lịch sử Việt Nam ở bậc trung học phổ thông

293 - Sử dụng nguồn tài liệu nước ngoài trong biên soạn và giảng dạy chương trình Lịch sử Việt Nam ở bậc trung học phổ thông

Xem thêm
288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT

288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT

Xem thêm

286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11

Xem thêm
286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11

279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12

Xem thêm
279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12
278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12

278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12

Xem thêm
277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12

277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12

Xem thêm

272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non
 269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)

269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học

263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề "Vacxin, kháng sinh cho vật nuôi và sức khỏe con người"

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
 262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề

261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT

305 - Mô hình giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống


305 - Mô hình giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống
TÊN TÁC GIẢTrần Nhân Nghĩa
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBạc Liêu
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


304 - Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học chương ‘‘dòng điện trong các môi trường’’ vật lý lớp 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Xem chi tiết tại đây

304 - Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học chương ‘‘dòng điện trong các môi trường’’ vật lý lớp 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
TÊN TÁC GIẢLê Trung Dũng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Nguyên
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận


303 - Rèn luyện cho học sinh bốn kỹ năng qua hoạt động thuyết trình về truyện Văn học Anh của học sinh khối 10 (Lớp AD)


 303 - Rèn luyện cho học sinh bốn kỹ năng qua hoạt động thuyết trình về truyện Văn học Anh của học sinh khối 10 (Lớp AD)
TÊN TÁC GIẢTrần Thảo Lam
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBình Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


294 - Dạy và học với hình thức tư duy


294 - Dạy và học với hình thức tư duy
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Kim Thoa
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCPhú Yên
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


293 - Sử dụng nguồn tài liệu nước ngoài trong biên soạn và giảng dạy chương trình Lịch sử Việt Nam ở bậc trung học phổ thông


293 - Sử dụng nguồn tài liệu nước ngoài trong biên soạn và giảng dạy chương trình Lịch sử Việt Nam ở bậc trung học phổ thông
TÊN TÁC GIẢPhan Thị Hồng Nhung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNghệ An
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT


288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT
TÊN TÁC GIẢHoàng Văn Sỹ
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNghệ An
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11


286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11
TÊN TÁC GIẢNgô Tuấn Kỷ
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBình Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12


279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12
TÊN TÁC GIẢBùi Thị Luyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12


278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12
TÊN TÁC GIẢNguyễn Văn Ngọc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12


277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Huê
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Hương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Tú Lan
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

 269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thu Quyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Trang
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề "Vacxin, kháng sinh cho vật nuôi và sức khỏe con người"

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

 262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Xoan
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Hoài
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận« 1 2 3 4 5 »