052 - Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thu văn học

052 - Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thu văn học

Xem thêm
051 - Học lịch sử bằng tiếng Anh

051 - Học lịch sử bằng tiếng Anh

Xem thêm

048 - Một số lớp hàm đa điều hoà dưới trong Lý thuyết đa thế vị và ứng dụng trong nghiên cứu hình học phức

Xem thêm
048 - Một số lớp hàm đa điều hoà dưới trong Lý thuyết đa thế vị và ứng dụng trong nghiên cứu hình học phức

047 - An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Some Selected Provinces in the Mekong Delta, Viet Nam

Xem thêm
047 - An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Some Selected Provinces in the Mekong Delta, Viet Nam
044 - Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học giải toán cực trị hình học lớp 9

044 - Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học giải toán cực trị hình học lớp 9

Xem thêm
041 - Một số kiến thức liên hệ thực tế môn Hóa học lớp 9

041 - Một số kiến thức liên hệ thực tế môn Hóa học lớp 9

Xem thêm

039 - Thực hiện tích hợp sử dụng di sản văn hóa địa phương vào dạy học địa lý THCS

Xem thêm
039 - Thực hiện tích hợp sử dụng di sản văn hóa địa phương vào dạy học địa lý THCS

035 - Nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 bằng sơ đồ tư duy

Xem thêm
035 - Nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 bằng sơ đồ tư duy
034 - Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tấm gương điển hình

034 - Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tấm gương điển hình

Xem thêm
033 - Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” môn Giáo dục công dân lớp 10

033 - Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” môn Giáo dục công dân lớp 10

Xem thêm

032 - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỪ GIÁO DỤC HÀN LÂM SANG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG KIẾN THỨC THỰC TẾ VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Xem thêm
032 - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỪ GIÁO DỤC HÀN LÂM SANG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG KIẾN THỨC THỰC TẾ VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC

031 - Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C++ vào app android vào dạy học trải nghiệm sáng tạo

Xem thêm
031 - Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C++ vào app android vào dạy học trải nghiệm sáng tạo
030 - Sử dụng các tài liệu tham khảo và kênh hình trong dạy học lịch sử địa phương ở huyện Bù Đăng khối THPT

030 - Sử dụng các tài liệu tham khảo và kênh hình trong dạy học lịch sử địa phương ở huyện Bù Đăng khối THPT

Xem thêm
028 - Một số biện pháp giáo dục An toàn giao thông cho học sinh trong trường tiểu học

028 - Một số biện pháp giáo dục An toàn giao thông cho học sinh trong trường tiểu học

Xem thêm

027 - Mô hình ô tô và hệ thống đánh pan trên ô tô đời mới

Xem thêm
 027 - Mô hình ô tô và hệ thống đánh pan trên ô tô đời mới

026 - Giải pháp dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT

Dạy học trải nghiệm sáng tạo chính là cách hòa nhập các hoạt động của nhà trường vào thực tế cuộc sống. Đứng trước yêu cầu của đổi mới giáo...

Xem thêm
026 - Giải pháp dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT

052 - Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thu văn học


052 - Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thu văn học
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thạch Thảo
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


051 - Học lịch sử bằng tiếng Anh


051 - Học lịch sử bằng tiếng Anh
TÊN TÁC GIẢĐinh Ngọc Quỳnh Phong
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


048 - Một số lớp hàm đa điều hoà dưới trong Lý thuyết đa thế vị và ứng dụng trong nghiên cứu hình học phức


048 - Một số lớp hàm đa điều hoà dưới trong Lý thuyết đa thế vị và ứng dụng trong nghiên cứu hình học phức
TÊN TÁC GIẢVũ Việt Hùng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSơn La
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


047 - An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Some Selected Provinces in the Mekong Delta, Viet Nam


047 - An Example of Project-Based Learning: Local Specialties in Some Selected Provinces in the Mekong Delta, Viet Nam
TÊN TÁC GIẢLý Thị Trà My
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCCần Thơ
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


044 - Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học giải toán cực trị hình học lớp 9


044 - Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học giải toán cực trị hình học lớp 9
TÊN TÁC GIẢĐào Thu Thủy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Ninh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


041 - Một số kiến thức liên hệ thực tế môn Hóa học lớp 9


041 - Một số kiến thức liên hệ thực tế môn Hóa học lớp 9
TÊN TÁC GIẢPhạm Xuân Cường
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐiện Biên
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


039 - Thực hiện tích hợp sử dụng di sản văn hóa địa phương vào dạy học địa lý THCS


039 - Thực hiện tích hợp sử dụng di sản văn hóa địa phương vào dạy học địa lý THCS
TÊN TÁC GIẢĐậu Văn Khánh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


035 - Nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 bằng sơ đồ tư duy


035 - Nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 bằng sơ đồ tư duy
TÊN TÁC GIẢVương Sỹ Đức
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


034 - Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tấm gương điển hình


034 - Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tấm gương điển hình
TÊN TÁC GIẢHữu Thị Hạnh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


033 - Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” môn Giáo dục công dân lớp 10


033 - Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” môn Giáo dục công dân lớp 10
TÊN TÁC GIẢHữu Thị Hạnh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


032 - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỪ GIÁO DỤC HÀN LÂM SANG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG KIẾN THỨC THỰC TẾ VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC


032 - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỪ GIÁO DỤC HÀN LÂM SANG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG KIẾN THỨC THỰC TẾ VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC
TÊN TÁC GIẢLê Văn Bình
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBình Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


031 - Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C++ vào app android vào dạy học trải nghiệm sáng tạo


031 - Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C++ vào app android vào dạy học trải nghiệm sáng tạo
TÊN TÁC GIẢVũ Công Phong
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


030 - Sử dụng các tài liệu tham khảo và kênh hình trong dạy học lịch sử địa phương ở huyện Bù Đăng khối THPT


030 - Sử dụng các tài liệu tham khảo và kênh hình trong dạy học lịch sử địa phương ở huyện Bù Đăng khối THPT
TÊN TÁC GIẢTrần Văn Quý
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBình Phước
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


028 - Một số biện pháp giáo dục An toàn giao thông cho học sinh trong trường tiểu học


028 - Một số biện pháp giáo dục An toàn giao thông cho học sinh trong trường tiểu học
TÊN TÁC GIẢPhạm Quang Vinh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


027 - Mô hình ô tô và hệ thống đánh pan trên ô tô đời mới


 027 - Mô hình ô tô và hệ thống đánh pan trên ô tô đời mới
TÊN TÁC GIẢNguyễn Công Vinh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


026 - Giải pháp dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT

Dạy học trải nghiệm sáng tạo chính là cách hòa nhập các hoạt động của nhà trường vào thực tế cuộc sống. Đứng trước yêu cầu của đổi mới giáo dục, yêu cầu của xã hội về “chuẩn đầu ra” của người học. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chính thức bắt buộc trong chương trình sách giáo khoa mới. Tuy nhiên với bộ sách giáo khoa hiện hành khi tổ chức dạy học trải nghiệm chúng tôi thực hiện hai giải pháp, gồm ...

026 - Giải pháp dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT
TÊN TÁC GIẢBùi Thị Liên, Vũ Thị Thanh Nhàn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNinh Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Dạy học trải nghiệm sáng tạo chính là cách hòa nhập các hoạt động của nhà trường vào thực tế cuộc sống. Đứng trước yêu cầu của đổi mới giáo dục, yêu cầu của xã hội về “chuẩn đầu ra” của người học. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chính thức bắt buộc trong chương trình sách giáo khoa mới. Tuy nhiên với bộ sách giáo khoa hiện hành khi tổ chức dạy học trải nghiệm chúng tôi thực hiện hai giải pháp, gồm ...


Bình luận« 8 9 10 11 12 »