70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ

70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập

069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc

066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5
166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT

166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm
210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu

210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học

285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
 284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc

284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao

283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh

282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật
249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị

249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
 248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »

246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả

70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ
TÊN TÁC GIẢTrần Thị Ngoan
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập
TÊN TÁC GIẢNghiêm Thị Thơm
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hữu Chi
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5
TÊN TÁC GIẢHoàng Thị Tố Nga
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT

Xem chi tiết tại đây

166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT
TÊN TÁC GIẢNguyễn Khánh Huyền
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Tĩnh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận


210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu

Xem chi tiết tại đây

210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu
TÊN TÁC GIẢTrần Thị Thúy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHưng Yên
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận


298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học

Chi tiết xem tại đây

298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học
TÊN TÁC GIẢVõ Hùng Cường
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐà Nẵng
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Chi tiết xem tại đây

285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
TÊN TÁC GIẢPhan Văn Hoàng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc

Chi tiết xem tại đây

 284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc
TÊN TÁC GIẢPhạm Hồng Sơn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao

Chi tiết xem tại đây

283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao
TÊN TÁC GIẢPhạm Hồng Sơn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh

Chi tiết xem tại đây

250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh
TÊN TÁC GIẢDương Thị Nhung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCPhú Thọ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật

Chi tiết xem tại đây

282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật
TÊN TÁC GIẢPhan Thanh Trọng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Đồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị

Chi tiết xem tại đây

249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Thùy Linh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

Chi tiết xem tại đây

 248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Nhung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »

Chi tiết xem tại đây

247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Ngọc Hằng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả

Chi tiết xem tại đây

246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả
TÊN TÁC GIẢLương Tuấn Anh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận« 1 2 3 4 5 »