288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT

288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT

Xem thêm
286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11

286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11

Xem thêm

279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12

Xem thêm
279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12

278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12

Xem thêm
278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12
277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12

277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12

Xem thêm
272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non

269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
 269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)
263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học

263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
 262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề

262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề "Vacxin, kháng sinh cho vật nuôi và sức khỏe con người"

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT

260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp "Năng lượng hạt nhân và đời sống con người" theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp
259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa

259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa

Xem thêm
257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần

257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10

Xem thêm
253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10

175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình

Xem thêm
175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình

288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT


288 - Tích hợp ý thức về chủ quyền biển đảo qua các bài giảng GDQP - AN ở trường THPT
TÊN TÁC GIẢHoàng Văn Sỹ
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNghệ An
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11


286 - Thông qua việc giảng dạy môn Võ Vovinam trong giờ thể thao tự chọn để trang bị kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khối 11
TÊN TÁC GIẢNgô Tuấn Kỷ
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBình Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12


279 - Bài giảng E - learning Chiều tối, Ngữ Văn 12
TÊN TÁC GIẢBùi Thị Luyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12


278 - Bài giảng E - learning Sóng dừng, Vật Lý 12
TÊN TÁC GIẢNguyễn Văn Ngọc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12


277 - Bài giảng E - learning truy vấn dữ liệu, Tin 12
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Huê
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBắc Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

272 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Hương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

271 - Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Tú Lan
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

 269 -Vận dụng công nghệ 3D thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Ban cơ bản)
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thu Quyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

263 - Tổ chức trò chơi vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Trang
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề "Vacxin, kháng sinh cho vật nuôi và sức khỏe con người"

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

 262 - Phát triển năng lực gắn với trải nghiệm thực tiễn thông qua học tập chủ đề
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Xoan
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

261 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản - Công nghệ 10 THPT
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Hoài
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp "Năng lượng hạt nhân và đời sống con người" theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp
TÊN TÁC GIẢNguyễn Diệu Linh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa


259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Thu
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần

Xem chi tiết tại đây

257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần
TÊN TÁC GIẢ Lê Hữu Ngọc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBan Thanh niên Quân đội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận


253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10


253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10
TÊN TÁC GIẢPhạm Thu Phương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐắk Lắk
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình


175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Lệ Hằng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận« 1 2 3 4 5 »