260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp

260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp "Năng lượng hạt nhân và đời sống con người" theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa

259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa

Xem thêm

257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm
257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần

253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10

Xem thêm
253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10
175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình

175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình

Xem thêm
174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng

164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả
163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.

162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường

160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường
159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp

159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội

073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống

071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal

Xem thêm
071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal

260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp "Năng lượng hạt nhân và đời sống con người" theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

260 - Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp
TÊN TÁC GIẢNguyễn Diệu Linh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa


259 - Hướng dẫn học sinh quy trình chế tạo sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật: Máy cắt, dọn cỏ, gặt đập liên hợp tự động hóa
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Thu
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHải Dương
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần

Xem chi tiết tại đây

257 - Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học chương trình tiếng anh cấp độ b1 theo khung tham chiếu châu âu ở học viện hậu cần
TÊN TÁC GIẢ Lê Hữu Ngọc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBan Thanh niên Quân đội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận


253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10


253 - Vận dụng sơ đồ tư duy trong chương trình Tin học 10
TÊN TÁC GIẢPhạm Thu Phương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐắk Lắk
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình


175 - Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Lệ Hằng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép
TÊN TÁC GIẢPhạm Hồng Hưng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Nam
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng
TÊN TÁC GIẢ Đặng Thị Kim Luyến
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Kim Thoa
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
TÊN TÁC GIẢVõ Ngọc Lê Trang
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.
TÊN TÁC GIẢNguyễn Chí Công
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường
TÊN TÁC GIẢLê Văn Út
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thanh Nhi
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp
TÊN TÁC GIẢNguyễn Anh Hùng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội
TÊN TÁC GIẢGiang Minh Duyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống
TÊN TÁC GIẢTạ Thị Thúy Thảo
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal


071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hà My
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận« 1 2 3 4 5 »