174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng

165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả

163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.

162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường

161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường

159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp
073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội

073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống

072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal

Xem thêm
071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal

70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ
069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập

069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc

068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm

066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

Xem thêm
066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5

166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm
166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT

174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

174 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép
TÊN TÁC GIẢPhạm Hồng Hưng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Nam
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

165 - Phương pháp, nghiệp vụ sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng
TÊN TÁC GIẢ Đặng Thị Kim Luyến
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

164 - Đổi mới phương pháp dạy sáng tạo và hiệu quả
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Kim Thoa
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

163 - Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
TÊN TÁC GIẢVõ Ngọc Lê Trang
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

162 - Đổi mới phương pháp dạy học nhằn phát triển năng lực của học sinh.
TÊN TÁC GIẢNguyễn Chí Công
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

161 - Ứng dụng công nghệ dạy học vào bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 11 tại trường
TÊN TÁC GIẢLê Văn Út
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường

Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

160 - Giải pháp nâng cáo chất lượng môn thể dục trong nhà trường
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thanh Nhi
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

159 - Thiết kế và chế tạo mô hình giảng dạy hướng theo phương pháp
TÊN TÁC GIẢNguyễn Anh Hùng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTiền Giang
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

073 - Sáng kiến một số giải pháp thiết kế, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội
TÊN TÁC GIẢGiang Minh Duyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

072 - Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần thông qua chuyên đề Quà tặng cuộc sống
TÊN TÁC GIẢTạ Thị Thúy Thảo
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal


071 - Nhưng kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình pascal
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hà My
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

70 - Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động ôn truy bài đầu giờ
TÊN TÁC GIẢTrần Thị Ngoan
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

069 - Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt clb học tập
TÊN TÁC GIẢNghiêm Thị Thơm
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

068 - Vận dụng hiệu quả các phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hữu Chi
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5

Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.

066 - Một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5
TÊN TÁC GIẢHoàng Thị Tố Nga
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Hiện chưa có file mềm để cập nhật giới thiệu tới quý vị và các bạn, mong được thứ lỗi.


Bình luận


166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT

Xem chi tiết tại đây

166 - Nghiên cứu về việc chuyển dân ca Ví, Giặm sang tiếng Anh góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh áp dụng trong phạm vi các trường THPT
TÊN TÁC GIẢNguyễn Khánh Huyền
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Tĩnh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận« 2 3 4 5 6 »