245 - Người trong bao

245 - Người trong bao

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
 242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông

241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông
240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
239 - Đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học tại trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục phổ thông với mô hình hệ thống quản lý học tập dựa trên đám mây

239 - Đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học tại trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục phổ thông với mô hình hệ thống quản lý học tập dựa trên đám mây

Chi tiết xem tại đây Xem thêm

237 - Xây dựng và phát triển kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Bình thông qua hệ thống giáo dục trải nghiệm tích hợp 3S “Thủ lĩnh xanh 4.0”

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
237 - Xây dựng và phát triển kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Bình thông qua hệ thống giáo dục trải nghiệm tích hợp 3S “Thủ lĩnh xanh 4.0”

236 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tập bài hậu cần chiến đấu cho đối tượng đào tạo cán bộ hậu cần cấp phân đội, trình độ đại học tại Học viện Hậu cần

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
236 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tập bài hậu cần chiến đấu cho đối tượng đào tạo cán bộ hậu cần cấp phân đội, trình độ đại học tại Học viện Hậu cần
234 - Một số biện pháp giúp học sinh nhận biết và tự bảo vệ mình trước vẫn nạn bắt cóc

234 - Một số biện pháp giúp học sinh nhận biết và tự bảo vệ mình trước vẫn nạn bắt cóc

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
230 - Tổng hợp chất màu cách nhiệt LaFeO3 pha tạp Al3+ theo phương pháp tiền chất tinh bột

230 - Tổng hợp chất màu cách nhiệt LaFeO3 pha tạp Al3+ theo phương pháp tiền chất tinh bột

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

229 - Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trên điện thoại thông minh HiLingo – phiên bản tiếng Trung

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
229 - Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trên điện thoại thông minh HiLingo – phiên bản tiếng Trung

228 - Toán lớp 1

Chi tiết xem tại

Xem thêm
228 - Toán lớp 1
227 - Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất thế giới

227 - Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất thế giới "Crazy English" dành cho người Việt

Xem thêm
204 - Tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Tên chủ đề: Lipit và sức khoẻ

204 - Tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Tên chủ đề: Lipit và sức khoẻ

Xem thêm

203 - Tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc cập nhật các vấn đề thời sự vào trong giảng dạy hoá học

Xem thêm
203 - Tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc cập nhật các vấn đề thời sự vào trong giảng dạy hoá học

202 - Vận dụng các bài toán thực nghiệm, thực tiễn vào trong giảng dạy hóa học

Xem thêm
202 - Vận dụng các bài toán thực nghiệm, thực tiễn vào trong giảng dạy hóa học

245 - Người trong bao

Chi tiết xem tại đây

245 - Người trong bao
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hoàng Yến
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

Chi tiết xem tại đây

244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)
TÊN TÁC GIẢHoàng Minh Đức
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông

Chi tiết xem tại đây

 242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông
TÊN TÁC GIẢHoàngThị Trang
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Lan
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông

Chi tiết xem tại đây

241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông
TÊN TÁC GIẢNguyễn Quốc Huy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Chi tiết xem tại đây

240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
TÊN TÁC GIẢTrần Nguyễn Thanh Trúc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


239 - Đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học tại trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục phổ thông với mô hình hệ thống quản lý học tập dựa trên đám mây

Chi tiết xem tại đâytại đây

239 - Đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học tại trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục phổ thông với mô hình hệ thống quản lý học tập dựa trên đám mây
TÊN TÁC GIẢNguyễn Việt Dũng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Nguyên
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đâytại đây


Bình luận


237 - Xây dựng và phát triển kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Bình thông qua hệ thống giáo dục trải nghiệm tích hợp 3S “Thủ lĩnh xanh 4.0”

Chi tiết xem tại đây

237 - Xây dựng và phát triển kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Bình thông qua hệ thống giáo dục trải nghiệm tích hợp 3S “Thủ lĩnh xanh 4.0”
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hữu Long
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


236 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tập bài hậu cần chiến đấu cho đối tượng đào tạo cán bộ hậu cần cấp phân đội, trình độ đại học tại Học viện Hậu cần

Chi tiết xem tại đây

236 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tập bài hậu cần chiến đấu cho đối tượng đào tạo cán bộ hậu cần cấp phân đội, trình độ đại học tại Học viện Hậu cần
TÊN TÁC GIẢ Đặng Văn Thắng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBan TNQĐ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


234 - Một số biện pháp giúp học sinh nhận biết và tự bảo vệ mình trước vẫn nạn bắt cóc

Chi tiết xem tại đây

234 - Một số biện pháp giúp học sinh nhận biết và tự bảo vệ mình trước vẫn nạn bắt cóc
TÊN TÁC GIẢTrần Thị Cẩm Lanh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCLâm Đồng
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


230 - Tổng hợp chất màu cách nhiệt LaFeO3 pha tạp Al3+ theo phương pháp tiền chất tinh bột

Chi tiết xem tại đây

230 - Tổng hợp chất màu cách nhiệt LaFeO3 pha tạp Al3+ theo phương pháp tiền chất tinh bột
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Thu Thảo
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Trị
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


229 - Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trên điện thoại thông minh HiLingo – phiên bản tiếng Trung

Chi tiết xem tại đây

229 - Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trên điện thoại thông minh HiLingo – phiên bản tiếng Trung
TÊN TÁC GIẢTrần Khai Xuân
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


228 - Toán lớp 1

Chi tiết xem tại

228 - Toán lớp 1
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hồng Điệp
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại


Bình luận


227 - Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất thế giới "Crazy English" dành cho người Việt


227 - Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất thế giới
TÊN TÁC GIẢNguyễn Anh Tuấn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Bình
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


204 - Tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Tên chủ đề: Lipit và sức khoẻ


204 - Tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Tên chủ đề: Lipit và sức khoẻ
TÊN TÁC GIẢLê Thanh Thủy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBến Tre
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


203 - Tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc cập nhật các vấn đề thời sự vào trong giảng dạy hoá học


203 - Tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc cập nhật các vấn đề thời sự vào trong giảng dạy hoá học
TÊN TÁC GIẢ Lê Thanh Thủy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBến Tre
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


202 - Vận dụng các bài toán thực nghiệm, thực tiễn vào trong giảng dạy hóa học


202 - Vận dụng các bài toán thực nghiệm, thực tiễn vào trong giảng dạy hóa học
TÊN TÁC GIẢLê Thanh Thủy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCBến Tre
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận« 3 4 5 6 7 »