210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu

210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm
298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học

298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
 284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc
283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao

283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh

250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật

249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị
 248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »

247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả

245 - Người trong bao

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
245 - Người trong bao
244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
 242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông

242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông

240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Chi tiết xem tại đây

Xem thêm
240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu

Xem chi tiết tại đây

210 - Nâng cao năng lực trong việc dạy và học ngoại ngữ với chủ đề về thuốc trừ sâu
TÊN TÁC GIẢTrần Thị Thúy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHưng Yên
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xem chi tiết tại đây


Bình luận


298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học

Chi tiết xem tại đây

298 - Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin miễn phí vào hỗ trợ dạy – học
TÊN TÁC GIẢVõ Hùng Cường
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐà Nẵng
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Chi tiết xem tại đây

285 - Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản lý thuyết đồng diễn thể dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động đồng diễn cho trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
TÊN TÁC GIẢPhan Văn Hoàng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc

Chi tiết xem tại đây

 284 - Nghiên cứu chế tạo mô hình dây chuyền băng tải công nghiệp ứng dụng vào môn thực tập plc
TÊN TÁC GIẢPhạm Hồng Sơn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao

Chi tiết xem tại đây

283 - Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao
TÊN TÁC GIẢPhạm Hồng Sơn
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh

Chi tiết xem tại đây

250 - Thái độ của học sinh khối 10 trường THPT Vĩnh Chân đối với việc học kỹ năng nói Tiếng Anh
TÊN TÁC GIẢDương Thị Nhung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCPhú Thọ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật

Chi tiết xem tại đây

282 - Bộ sưu tập ảnh trong giảng dạy thực hành vi sinh vật
TÊN TÁC GIẢPhan Thanh Trọng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Đồng Nai
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị

Chi tiết xem tại đây

249 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn – đội tại đơn vị
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Thùy Linh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

Chi tiết xem tại đây

 248 - Sự kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Nhung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »

Chi tiết xem tại đây

247 - Giúp học sinh học tập tích cực từ việc áp dụng dạy học tích hợp liên môn trong bộ môn Vật lý Bài giảng minh họa : « Tiếng ồn quanh ta »
TÊN TÁC GIẢNguyễn Thị Ngọc Hằng
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả

Chi tiết xem tại đây

246 - Cách Tiếp Cận Và Hướng Dẫn Học Sinh Nghiên Cứu Khoa Học Hiệu Quả
TÊN TÁC GIẢLương Tuấn Anh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


245 - Người trong bao

Chi tiết xem tại đây

245 - Người trong bao
TÊN TÁC GIẢNguyễn Hoàng Yến
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

Chi tiết xem tại đây

244 - Ứng dụng phần mềm Dreamweaver xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)
TÊN TÁC GIẢHoàng Minh Đức
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông

Chi tiết xem tại đây

 242 - Thực hành đo đạc vi khí hậu và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giảng dạy và học tập các kiến thức môi trường trong môn địa lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông
TÊN TÁC GIẢHoàngThị Trang
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCThái Lan
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông

Chi tiết xem tại đây

241 - Xây dựng hệ thống học liệu để sử dụng trong dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông
TÊN TÁC GIẢNguyễn Quốc Huy
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Nội
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận


240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Chi tiết xem tại đây

240 - Thiết kế các hoạt động giáo dục tài chính trong tiết học ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
TÊN TÁC GIẢTrần Nguyễn Thanh Trúc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Chi tiết xem tại đây


Bình luận« 3 4 5 6 7 »