201 - Xây dựng mô hình lớp học kết hợp (b-learning) dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng

201 - Xây dựng mô hình lớp học kết hợp (b-learning) dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng

Xem thêm
200 - Dạy học tích hợp ứng dụng giải tam giác trong cuộc sống

200 - Dạy học tích hợp ứng dụng giải tam giác trong cuộc sống

Xem thêm

198 - Hệ thống quản lí thư viện sách trường học tự động

Xem thêm
198 - Hệ thống quản lí thư viện sách trường học tự động

197 - Giải pháp vượt qua các trở ngại trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Xem thêm
197 - Giải pháp vượt qua các trở ngại trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
193 - Cẩm nang ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh

193 - Cẩm nang ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh

Xem thêm
192 - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học ở Trường Trung học Cơ sở.

192 - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học ở Trường Trung học Cơ sở.

Xem thêm

188 - Mỗi tuần một câu chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trường THPT Nguyễn Du

Xem thêm
188 - Mỗi tuần một câu chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trường THPT Nguyễn Du

187 - Dạy học theo chủ đề tích hợp môn giáo dục công dân, hóa học, thể dục, toán, ngữ văn, mỹ thuật vào môn sinh học trong bài 22: Vệ sinh hô hấp

Xem thêm
187 - Dạy học theo chủ đề tích hợp môn giáo dục công dân, hóa học, thể dục, toán, ngữ văn, mỹ thuật vào môn sinh học trong bài 22: Vệ sinh hô hấp
185 - Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học khối 9 trường trung học cơ sở ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Dự án dạy học tích hợp liên môn)

185 - Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học khối 9 trường trung học cơ sở ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Dự án dạy học tích hợp liên môn)

Xem thêm
184 - Dạy học tích hợp liên môn qua chủ đề: Quần xã sinh vật - Sinh học 12

184 - Dạy học tích hợp liên môn qua chủ đề: Quần xã sinh vật - Sinh học 12

Xem thêm

181 - Đổi mới phương pháp dạy- học qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo trò chơi hóa học trên máy tính. Game 1: Tiết Luyện tập 1 Hóa học 8

Xem thêm
181 - Đổi mới phương pháp dạy- học qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo trò chơi hóa học trên máy tính. Game 1: Tiết Luyện tập 1 Hóa học 8

180 - Sơ đồ tư duy vận động theo thời gian, sự kiện, mối quan hệ của nhân vật

Xem thêm
180 - Sơ đồ tư duy vận động theo thời gian, sự kiện, mối quan hệ của nhân vật
173 - Một số giải pháp giúp học sinh khối 12 hiểu thêm về liên kết giữa các bảng

173 - Một số giải pháp giúp học sinh khối 12 hiểu thêm về liên kết giữa các bảng

Xem thêm
171 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

171 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép

Xem thêm

169 - Góp phần thay đổi hành vi giao tiếp ứng xử của học sinh THPT theo hướng tích cực thông qua các hoạt động

Xem thêm
169 - Góp phần thay đổi hành vi giao tiếp ứng xử của học sinh THPT theo hướng tích cực thông qua các hoạt động

168 - Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên bằng mô hình CLB Di sản

Xem thêm
168 - Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên bằng mô hình CLB Di sản

201 - Xây dựng mô hình lớp học kết hợp (b-learning) dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng


201 - Xây dựng mô hình lớp học kết hợp (b-learning) dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng
TÊN TÁC GIẢDương Cao Tâm
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng Tháp
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


200 - Dạy học tích hợp ứng dụng giải tam giác trong cuộc sống


200 - Dạy học tích hợp ứng dụng giải tam giác trong cuộc sống
TÊN TÁC GIẢHoàng Thị Bích Hạnh
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCLạng Sơn
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


198 - Hệ thống quản lí thư viện sách trường học tự động


198 - Hệ thống quản lí thư viện sách trường học tự động
TÊN TÁC GIẢNguyễn Văn Quốc Trung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNghệ An
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


197 - Giải pháp vượt qua các trở ngại trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên


197 - Giải pháp vượt qua các trở ngại trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
TÊN TÁC GIẢTrần Thị Mai Nguyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCPhú Yên
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


193 - Cẩm nang ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh


193 - Cẩm nang ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh
TÊN TÁC GIẢNguyễn Minh Tú
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


192 - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học ở Trường Trung học Cơ sở.


192 - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học ở Trường Trung học Cơ sở.
TÊN TÁC GIẢDương Quốc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


188 - Mỗi tuần một câu chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trường THPT Nguyễn Du


188 - Mỗi tuần một câu chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trường THPT Nguyễn Du
TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thảo Uyên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNinh Thuận
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


187 - Dạy học theo chủ đề tích hợp môn giáo dục công dân, hóa học, thể dục, toán, ngữ văn, mỹ thuật vào môn sinh học trong bài 22: Vệ sinh hô hấp


187 - Dạy học theo chủ đề tích hợp môn giáo dục công dân, hóa học, thể dục, toán, ngữ văn, mỹ thuật vào môn sinh học trong bài 22: Vệ sinh hô hấp
TÊN TÁC GIẢPhạm Thị Lệ
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Ngãi
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


185 - Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học khối 9 trường trung học cơ sở ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Dự án dạy học tích hợp liên môn)


185 - Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học khối 9 trường trung học cơ sở ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Dự án dạy học tích hợp liên môn)
TÊN TÁC GIẢDương Quốc
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCTP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


184 - Dạy học tích hợp liên môn qua chủ đề: Quần xã sinh vật - Sinh học 12


184 - Dạy học tích hợp liên môn qua chủ đề: Quần xã sinh vật - Sinh học 12
TÊN TÁC GIẢNguyễn Quỳnh Liên
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Tĩnh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


181 - Đổi mới phương pháp dạy- học qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo trò chơi hóa học trên máy tính. Game 1: Tiết Luyện tập 1 Hóa học 8


181 - Đổi mới phương pháp dạy- học qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo trò chơi hóa học trên máy tính. Game 1: Tiết Luyện tập 1 Hóa học 8
TÊN TÁC GIẢNguyễn Tài Đức
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNghệ An
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


180 - Sơ đồ tư duy vận động theo thời gian, sự kiện, mối quan hệ của nhân vật


180 - Sơ đồ tư duy vận động theo thời gian, sự kiện, mối quan hệ của nhân vật
TÊN TÁC GIẢTrần Thị Hà
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐiện Biên
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


173 - Một số giải pháp giúp học sinh khối 12 hiểu thêm về liên kết giữa các bảng


173 - Một số giải pháp giúp học sinh khối 12 hiểu thêm về liên kết giữa các bảng
TÊN TÁC GIẢNguyễn Văn Chương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCNghệ An
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


171 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép


171 - Ứng dụng Excell xây dựng bảng tính để giải các bài toán trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép
TÊN TÁC GIẢPhạm Hồng Nhung
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCQuảng Nam
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


169 - Góp phần thay đổi hành vi giao tiếp ứng xử của học sinh THPT theo hướng tích cực thông qua các hoạt động


169 - Góp phần thay đổi hành vi giao tiếp ứng xử của học sinh THPT theo hướng tích cực thông qua các hoạt động
TÊN TÁC GIẢNguyễn Văn Đức
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Tĩnh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận


168 - Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên bằng mô hình CLB Di sản


168 - Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên bằng mô hình CLB Di sản
TÊN TÁC GIẢTrần Đình Dương
NGÀY SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐƠN VỊ CÔNG TÁCHà Tĩnh
TÓM TẮT TÁC PHẨM


Bình luận« 3 4 5 6 7 »