Công trình dự thi

Bộ lắp ghép các kí hiệu hoá học, công thức hoá học, phương trình hóa học, sơ đồ mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.

Bộ lắp ghép các kí hiệu hoá học, công thức hoá học, phương trình hóa học, sơ đồ mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.
Bộ lắp ghép các kí hiệu hoá học, công thức hoá học, phương trình hóa học, sơ đồ mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.
Tên tác giả
:
Đinh Thị Thu Huyền
Ngày sinh
:
07/10/2016
Nghề nghiệp
:
Giáo Viên
Đơn vị công tác
:
THCS Minh Sơn, TP. Lạng Sơn
Tóm tắt tác phẩm

Bộ lắp ghép các kí hiệu hoá học, công thức hoá học, phương trình hóa học, sơ đồ mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.

Các công trình dự thi khác

Sơ đồ lớp thông minh

Sơ đồ lớp thông minh

Xem chi tiết

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Xem chi tiết

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xem chi tiết