Công trình dự thi

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh của trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh của trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh của trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội
Tên tác giả
:
Dương Duy Trường
Ngày sinh
:
07/10/2016
Nghề nghiệp
:
Giáo Viên
Đơn vị công tác
:
Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội, 73 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
Tóm tắt tác phẩm

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh của trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

Các công trình dự thi khác

Sơ đồ lớp thông minh

Sơ đồ lớp thông minh

Xem chi tiết

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Xem chi tiết

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xem chi tiết