Công trình dự thi

Ứng dụng Google form thiết kế ngoại khóa “Violympic Hóa học”

Ứng dụng Google form thiết kế ngoại khóa “Violympic Hóa học”
Ứng dụng Google form thiết kế ngoại khóa “Violympic Hóa học”
Tên tác giả
:
Nguyễn Viết Nam
Ngày sinh
:
07/10/2016
Nghề nghiệp
:
Giáo Viên
Đơn vị công tác
:
trường THPT Tân Yên số 1 – Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang
Tóm tắt tác phẩm

Ứng dụng Google form thiết kế ngoại khóa “Violympic Hóa học”

Các công trình dự thi khác

Sơ đồ lớp thông minh

Sơ đồ lớp thông minh

Xem chi tiết

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Một số mô hình cơ bản về hình học lớp 7

Xem chi tiết

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

Xem chi tiết