ĐẠI CƯƠNG SỬ THI THẾ GIỚI BẰNG THƠ LỤC BÁT

“Đại cương thế giới sử thi” là một tập thơ lục bát liên hoàn dài 3.456 câu viết về lịch sử thế giới từ thời nguyên thủy đến năm 2015. Lê Văn Cường đã lần lượt kể chuyện về các hình thái nhà nước từ thời cổ đại đến trung đại, cận đại, hiện đại với các chế độ xã hội: công xã nguyên thủy, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa, cùng với quá trình hình thành và phát triển của các loại đạo giáo, tôn giáo, các mối xung đột nhà nước, giai cấp, tôn giáo, sắc tộc, các cuộc chiến tranh đẫm máu tranh giành quyền lực, đất đai, thị trường dẫn đến đại chiến thế giới lần thứ nhất, thứ hai; các cuộc đấu tranh cách mạng, phong trào giải phóng dân tộc v.v… gắn liền với các địa danh, các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử trên khắp thế giới. Đôi lúc anh có lời nhận xét, phẩm bình, đánh giá các sự kiện, thời đại và nhân vật lịch sử bằng những câu thơ giản dị, ngắn gọn mà không kém phần tinh tế, sâu sắc, chứng tỏ sự hiểu biết thấu đáo của một nhà giáo chuyên tâm lịch sử. Bên cạnh thời cơ mới, vận hội mới của thế kỷ XXI, anh cũng thâu tóm tình hình thế giới đang diễn ra hơn chục năm qua với những thách thức mới, hiểm họa mới gây nên “bao nhiêu biến cố, can qua cõi người”.

ĐẠI CƯƠNG SỬ THI THẾ GIỚI BẰNG THƠ LỤC BÁT
TÊN TÁC GIẢ LÊ VĂN CƯỜNG
NGÀY SINH 29/07/1984
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CẢM ÂN, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI
TÓM TẮT TÁC PHẨM
“Đại cương thế giới sử thi” là một tập thơ lục bát liên hoàn dài 3.456 câu viết về lịch sử thế giới từ thời nguyên thủy đến năm 2015. Lê Văn Cường đã lần lượt kể chuyện về các hình thái nhà nước từ thời cổ đại đến trung đại, cận đại, hiện đại với các chế độ xã hội: công xã nguyên thủy, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa, cùng với quá trình hình thành và phát triển của các loại đạo giáo, tôn giáo, các mối xung đột nhà nước, giai cấp, tôn giáo, sắc tộc, các cuộc chiến tranh đẫm máu tranh giành quyền lực, đất đai, thị trường dẫn đến đại chiến thế giới lần thứ nhất, thứ hai; các cuộc đấu tranh cách mạng, phong trào giải phóng dân tộc v.v… gắn liền với các địa danh, các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử trên khắp thế giới. Đôi lúc anh có lời nhận xét, phẩm bình, đánh giá các sự kiện, thời đại và nhân vật lịch sử bằng những câu thơ giản dị, ngắn gọn mà không kém phần tinh tế, sâu sắc, chứng tỏ sự hiểu biết thấu đáo của một nhà giáo chuyên tâm lịch sử. Bên cạnh thời cơ mới, vận hội mới của thế kỷ XXI, anh cũng thâu tóm tình hình thế giới đang diễn ra hơn chục năm qua với những thách thức mới, hiểm họa mới gây nên “bao nhiêu biến cố, can qua cõi người”.


Bình luận