ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÁC BÀI HỌC : “ TỪ TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Đồ dùng dạy học để phục vụ cho các bài học : “ Từ trường và Từ trường...

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÁC BÀI HỌC : “ TỪ TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT
TÊN TÁC GIẢ TRẦN VĂN THUẬN
NGÀY SINH 07/10/2016
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẢO YÊN, LÀO CAI
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Đồ dùng dạy học để phục vụ cho các bài học : “ Từ trường và Từ trường...


Bình luận