BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                       ******

     Số: 402-TB/TWĐTN-TNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017

-------------------------------- 

Thực hiện Kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức). Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017, cụ thể như sau:

 

I. Đối tượng, cách thức tham gia, thời gian tổ chức

1. Đối tượng tham gia  

       Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng).

2. Cách thức tham gia

   - Tác giả gửi hồ sơ tham gia chương trình gồm các tài liệu:

         + 01 bản đăng ký theo mẫu của chương trình (kèm theo Thông báo này).

         + 01 bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

         + 04 bản toàn văn (không giới hạn độ dài, dung lượng) và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có)

   - Hạn cuối gửi hồ sơ tham gia chương trình: Ngày 10/10/2017.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

      - Gửi bản giấy, hiện vật qua đường bưu điện tới địa chỉ: Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017, Ban Thanh niên trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

       - Gửi file tới hòm thư điện tử: trithuctrevigiaoduc@gmail.com.

       - Đường dây nóng của Chương trình: 04.6263.1852 (trong giờ hành chính) hoặc 0988.968.037.

 

3.      Thời gian tổ chức chương trình 

       - Lễ Khởi động Chương trình năm 2017: 25/4/2017 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

        - Kết thúc nhận hồ sơ: 17h00 ngày 10/10/2017.

        - Thời gian bình chọn trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn:  từ ngày 15 – 25/10/2017.

        - Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo: trước ngày 01/11/2017.

        - Chấm chung khảo và trao giải: dự kiến 08/11/2017.

      

I. Nội dung, tiêu chí đánh giá, giải thưởng

1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 3 nhóm nội dung, cụ thể như sau:

       - Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả.

     - Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới – chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

      - Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng

      - Tính mới:

      + Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu;  tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác. 

     + Các sáng chế công cụ phải có tính mới, trình độ sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế  đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

     - Tính khả thi:

     + Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.  

     + Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh.

      - Không vi phạm pháp luật của Việt Nam.

3. Cơ cấu giải thưởng

   - Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc: 

         + Số lượng: Tối đa 15 công trình, sáng kiến.

        + Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

   - Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm: 

        + Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo).

        + Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

   - 01 công trình hoặc sáng kiến được đánh giá chất lượng cao nhất bởi nhiều độc giả nhất trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn sẽ giành được phần thưởng: Giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng 10.000.000đ. 

III. Công tác triển khai

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai kế hoạch của Trung ương Đoàn với các nội dung cụ thể sau:

- Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng; phấn đấu mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 05 công trình, sáng kiến, riêng thành đoàn Hà Nội, thành đoàn TP. Hồ Chí Minh giới thiệu ít nhất 10 công trình, sáng kiến.

- Các thành đoàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ;  các tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình đến với đội ngũ cán bộ trẻ trong ngành giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên, học sinh.

- Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình đến đội ngũ cán bộ trẻ trong Khối.

- Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (trên website: http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn)  và thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu.

- Tuyên truyền thông tin về chương trình trên website tỉnh, thành đoàn, trên các tập san của đơn vị, triển khai dán poster Chương trình theo phân bổ.

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát huy tại địa phương, đơn vị.

* Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017 – Đơn vị thường trực Chương trình: Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, điện thoại: 04.6263.1852 hoặc 0988.968.037, Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ, CTCP Tập đoàn Thiên Long;

- Các ban, đơn vị TW Đoàn;

- Các cơ quan báo chí thuộc TW Đoàn;

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP, TNTH.

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng