HỖ TRỢ SINH VIÊN LÀM VIỆC QUỐC TẾ THEO TỪNG DỰ ÁN TẠI TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ

Lý do chọn sáng kiến, giải pháp, đề tài: Giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào bài toán thực tế. Nội dung: Tạo thêm công việc làm từ nhu cầu xã hội mang tính quốc tế phù hợp với đầu tư cơ sở vật chất ban đầu dành cho từng cá nhân sinh viên và nhóm làm việc. Xác định việc xây dựng chương trình đào tạo phải bắt nguồn và đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp, Trường đã mời các chuyên gia đến từ doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển học liệu từng môn học, đặc biệt là các môn chuyên ngành. Tăng cường bài giảng vinh dự theo mô hình: Mời các nhà giáo ưu tú hoặc những nhà giáo đã về hưu giảng lại bài giảng vinh dự cho trường Tính mới, sáng tạo: mỗi sinh viên sẽ có 1 thẻ ATM Visa quốc tế định danh sẵn để nhận lương quốc tế, giúp sinh viên làm quen với việc gia công phần mềm quốc tế, hệ thống gia công trực tuyến website. Tính khả thi: Đã triển khai thành công trong thực tế giúp sinh viên tiếp cận cổng tài nguyên mà các công ty lớn về tin học trên thế giới cung cấp Hiệu quả mang lại: Tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư nhờ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và việc doanh nghiệp quốc tế chia sẽ tài nguyên dùng chung cho sinh viên Trường Đại học tiếp cận

HỖ TRỢ SINH VIÊN LÀM VIỆC QUỐC TẾ THEO TỪNG DỰ ÁN TẠI TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ
TÊN TÁC GIẢ TRƯƠNG THỊ KIM
NGÀY SINH 18/08/1988
NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Lý do chọn sáng kiến, giải pháp, đề tài: Giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào bài toán thực tế. Nội dung: Tạo thêm công việc làm từ nhu cầu xã hội mang tính quốc tế phù hợp với đầu tư cơ sở vật chất ban đầu dành cho từng cá nhân sinh viên và nhóm làm việc. Xác định việc xây dựng chương trình đào tạo phải bắt nguồn và đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp, Trường đã mời các chuyên gia đến từ doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển học liệu từng môn học, đặc biệt là các môn chuyên ngành. Tăng cường bài giảng vinh dự theo mô hình: Mời các nhà giáo ưu tú hoặc những nhà giáo đã về hưu giảng lại bài giảng vinh dự cho trường Tính mới, sáng tạo: mỗi sinh viên sẽ có 1 thẻ ATM Visa quốc tế định danh sẵn để nhận lương quốc tế, giúp sinh viên làm quen với việc gia công phần mềm quốc tế, hệ thống gia công trực tuyến website. Tính khả thi: Đã triển khai thành công trong thực tế giúp sinh viên tiếp cận cổng tài nguyên mà các công ty lớn về tin học trên thế giới cung cấp Hiệu quả mang lại: Tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư nhờ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và việc doanh nghiệp quốc tế chia sẽ tài nguyên dùng chung cho sinh viên Trường Đại học tiếp cận


Bình luận