MÔ HÌNH ĐỘI NGŨ ĐA NĂNG

Mô hình được thực hiện bằng các vật liệu đã qua sử dụng, mang lại sự minh họa trực quan trong bài giảng, giúp học sinh dễ tiếp thu và thực hành.

MÔ HÌNH ĐỘI NGŨ ĐA NĂNG
TÊN TÁC GIẢ TRẦN HỮU NHÂN
NGÀY SINH 13/09/1987
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CẦN THƠ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Mô hình được thực hiện bằng các vật liệu đã qua sử dụng, mang lại sự minh họa trực quan trong bài giảng, giúp học sinh dễ tiếp thu và thực hành.


Bình luận