PHẦN MỀM HỖ TRƠ HỌC TẬP "CHINH PHỤC PROGRAM"

[CPP] Chinh Phục Program là một cuộc thi được tổ chức trên website www.chinhphucvn.com. Cuộc thi cung cấp cho thí sinh những kiến thức bổ ích; đào tạo cho những thí sinh có ước mơ tham dự " Đường lên đỉnh Olympia", " Chinh Phục vũ môn" và nhiều cuộc thi trí tuệ khác. Ngoài việc học hỏi, bạn còn được giao lưu với mọi người, giúp bạn phát triển toàn diện về trí tuệ cũng như nhân cách.

PHẦN MỀM HỖ TRƠ HỌC TẬP
TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN CÔNG MINH, TRẦN NHÂN KIỆT, TRẦN NGUYỄN NHẤT TÍN
NGÀY SINH 07/07/2016
NGHỀ NGHIỆP HỌC SINH
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC THCS LỘC SƠN, 122 NGUYỄN VĂN CỪ, LỘC SƠN, BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG
TÓM TẮT TÁC PHẨM
[CPP] Chinh Phục Program là một cuộc thi được tổ chức trên website www.chinhphucvn.com. Cuộc thi cung cấp cho thí sinh những kiến thức bổ ích; đào tạo cho những thí sinh có ước mơ tham dự " Đường lên đỉnh Olympia", " Chinh Phục vũ môn" và nhiều cuộc thi trí tuệ khác. Ngoài việc học hỏi, bạn còn được giao lưu với mọi người, giúp bạn phát triển toàn diện về trí tuệ cũng như nhân cách.


Bình luận