SÁNG KIẾN ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUỐC TẾ GẮN VỚI VIỆC LÀM CỦA MỸ VỀ VIỆT NAM

Lý do chọn sáng kiến, giải pháp, đề tài: Cần đẩy mạnh việc hội nhập với quốc tế từ cơ quan quản lý cao nhất; giúp sinh viên có thêm nhiều khoản tài trợ từ doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức phi chính phủ đến học sinh, sinh viên Việt Nam. Nếu trình độ sinh viên ra trường của ta bằng trình độ cùng bằng cấp với sinh viên Mỹ mới ra trường, thì vấn đề xuất khẩu lao động chất lượng cao sẽ phát triển mạnh để thu nhiều ngoại tệ về cho gia đình và đất nước và vấn đề chảy máu chất xám sẽ giảm mạnh khi chúng ta đủ về số mạnh về chất và phát triển bền vững. Thực trạng của vấn đề mà sáng kiến, giải pháp, đề tài cần giải quyết: + Sinh viên vay tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt tối thiểu + Thanh toán khoản vay + Các khoản vay được Mặc định + Tha thứ cho vay + Người phục vụ cho vay Để có được một khoản trợ cấp, cho vay trực tiếp, Ba mẹ gia đình vay cho con, viện trợ của nhà nước, bạn phải hoàn thành ... Phương pháp thực hiện sáng kiến, giải pháp, đề tài, cách áp dụng vào thực tiễn: Đề nghị phát triển cổng quản lý website Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đa ngôn ngữ, thêm vào tiếng Anh, Hoa, Khmer Cần cung cấp viện trợ tài chính sinh viên trong cả nước, tài trợ cho hàng triệu tâm trí người Mỹ theo đuổi ước mơ học tập của mình Bộ Giáo Dục & Đào tạo cung cấp ba loại trợ cấp: +Trợ cấp tùy ý: trao bằng một quá trình cạnh tranh. +Sinh viên vay vốn hoặc trợ cấp: giúp học sinh đi học đại học. +Trợ cấp công thức: sử dụng công thức xác định bởi Quốc hội và không có quá trình ứng dụng.

SÁNG KIẾN ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUỐC TẾ GẮN VỚI VIỆC LÀM CỦA MỸ VỀ VIỆT NAM
TÊN TÁC GIẢ PHAN THANH TUYỀN
NGÀY SINH 29/07/1983
NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Lý do chọn sáng kiến, giải pháp, đề tài: Cần đẩy mạnh việc hội nhập với quốc tế từ cơ quan quản lý cao nhất; giúp sinh viên có thêm nhiều khoản tài trợ từ doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức phi chính phủ đến học sinh, sinh viên Việt Nam. Nếu trình độ sinh viên ra trường của ta bằng trình độ cùng bằng cấp với sinh viên Mỹ mới ra trường, thì vấn đề xuất khẩu lao động chất lượng cao sẽ phát triển mạnh để thu nhiều ngoại tệ về cho gia đình và đất nước và vấn đề chảy máu chất xám sẽ giảm mạnh khi chúng ta đủ về số mạnh về chất và phát triển bền vững. Thực trạng của vấn đề mà sáng kiến, giải pháp, đề tài cần giải quyết: + Sinh viên vay tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt tối thiểu + Thanh toán khoản vay + Các khoản vay được Mặc định + Tha thứ cho vay + Người phục vụ cho vay Để có được một khoản trợ cấp, cho vay trực tiếp, Ba mẹ gia đình vay cho con, viện trợ của nhà nước, bạn phải hoàn thành ... Phương pháp thực hiện sáng kiến, giải pháp, đề tài, cách áp dụng vào thực tiễn: Đề nghị phát triển cổng quản lý website Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đa ngôn ngữ, thêm vào tiếng Anh, Hoa, Khmer Cần cung cấp viện trợ tài chính sinh viên trong cả nước, tài trợ cho hàng triệu tâm trí người Mỹ theo đuổi ước mơ học tập của mình Bộ Giáo Dục & Đào tạo cung cấp ba loại trợ cấp: +Trợ cấp tùy ý: trao bằng một quá trình cạnh tranh. +Sinh viên vay vốn hoặc trợ cấp: giúp học sinh đi học đại học. +Trợ cấp công thức: sử dụng công thức xác định bởi Quốc hội và không có quá trình ứng dụng.


Bình luận