SÁNG KIẾN DẠY TIN HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM Ở THCS

Tác giả đưa ra sáng kiến trong giảng dạy môn tin học, trong đó lấy người học làm trung tâm của việc giảng dạy.

SÁNG KIẾN DẠY TIN HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM Ở THCS
TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ĐỒNG THỊNH
NGÀY SINH 13/09/1986
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC BÌNH ĐỊNH
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Tác giả đưa ra sáng kiến trong giảng dạy môn tin học, trong đó lấy người học làm trung tâm của việc giảng dạy.


Bình luận