SÁNG KIẾN KHAI SÁNG TƯƠNG LAI

Sáng kiến nhằm giúp học sinh có thể phát huy được khả năng của bản thân, phát triển phù hợp với hoàn cảnh của gia đình, nhu cầu của xã hội.

SÁNG KIẾN KHAI SÁNG TƯƠNG LAI
TÊN TÁC GIẢ TRƯƠNG QUỐC VŨ
NGÀY SINH 13/09/1986
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ẤP 5, XUÂN HƯNG, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Sáng kiến nhằm giúp học sinh có thể phát huy được khả năng của bản thân, phát triển phù hợp với hoàn cảnh của gia đình, nhu cầu của xã hội.


Bình luận