SƠ ĐỒ LỚP THÔNG MINH

Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập Sơ đồ lớp thông minh

SƠ ĐỒ LỚP THÔNG MINH
TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ HÀ
NGÀY SINH 07/10/2016
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC B, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập Sơ đồ lớp thông minh


Bình luận