SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐƯA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO TRƯỜNG HỌC

Từ tính cấp thiết, tác giả thực hiện đề tài: “Sự cần thiết của việc xây dựng chương trình và đưa giáo dục giới tính vào trường học”. Đề tài nêu ra được các hạn chế của giáo dục giới tính hiện nay và đưa ra giải pháp xây dựng nội dung giáo dục giới tính cho học sinh. Thông qua đó tôi có thiết kế các mô đun giáo dục giới tính phù hợp với từng cấp, lớp như sau: - Mô đun 1. Đại cương về giới tính và vệ sinh giới tính ở trẻ em. ( lớp 3 – 4 tiết) - Mô đun 2. Đại cương về sự sinh sản ở người. (lớp 4 – 4 tiết) - Mô đun 3. Đại cương về tuổi dậy thì, phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em. ( lớp 5 – 5 tiết) - Mô đun 4. Một số hiện tượng sinh lý thường gặp ở tuổi dậy thì, vệ sinh tuổi dậy thì. ( lớp 6 - 5 tiết) - Mô đun 5. Phòng tránh thai và bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục ở tuổi vị thành niên. ( lớp 7 – 6 tiết) - Mô đun 6. Thời kì nổi loạn của lứa tuổi vị thành niên. ( lớp 8- 6 tiết) - Mô đun 7. Tình yêu tuổi học trò ( lớp 9 – 6 tiết) - Mô đun 8. Những vấn đề xoay quanh tình yêu tuổi học trò. ( lớp 10- 8 tiết) - Mô đun 9. Tình yêu, tình dục và hôn nhân. ( lớp 11 – 8 tiết) - Mô đun 10. Những vấn đề xoay quanh cuộc sống vợ chồng. ( lớp 12 – 8 tiết)

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐƯA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO TRƯỜNG HỌC
TÊN TÁC GIẢ LÊ THỊ BÉ NHUNG
NGÀY SINH 13/09/1987
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC BẾN TRE
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Từ tính cấp thiết, tác giả thực hiện đề tài: “Sự cần thiết của việc xây dựng chương trình và đưa giáo dục giới tính vào trường học”. Đề tài nêu ra được các hạn chế của giáo dục giới tính hiện nay và đưa ra giải pháp xây dựng nội dung giáo dục giới tính cho học sinh. Thông qua đó tôi có thiết kế các mô đun giáo dục giới tính phù hợp với từng cấp, lớp như sau: - Mô đun 1. Đại cương về giới tính và vệ sinh giới tính ở trẻ em. ( lớp 3 – 4 tiết) - Mô đun 2. Đại cương về sự sinh sản ở người. (lớp 4 – 4 tiết) - Mô đun 3. Đại cương về tuổi dậy thì, phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em. ( lớp 5 – 5 tiết) - Mô đun 4. Một số hiện tượng sinh lý thường gặp ở tuổi dậy thì, vệ sinh tuổi dậy thì. ( lớp 6 - 5 tiết) - Mô đun 5. Phòng tránh thai và bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục ở tuổi vị thành niên. ( lớp 7 – 6 tiết) - Mô đun 6. Thời kì nổi loạn của lứa tuổi vị thành niên. ( lớp 8- 6 tiết) - Mô đun 7. Tình yêu tuổi học trò ( lớp 9 – 6 tiết) - Mô đun 8. Những vấn đề xoay quanh tình yêu tuổi học trò. ( lớp 10- 8 tiết) - Mô đun 9. Tình yêu, tình dục và hôn nhân. ( lớp 11 – 8 tiết) - Mô đun 10. Những vấn đề xoay quanh cuộc sống vợ chồng. ( lớp 12 – 8 tiết)


Bình luận