TẠO BẦU KHÔNG KHÍ HỌC TẬP TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC GIỚI THIỆU BÀI MỚI TRONG SINH HỌC 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (PHẦN II CHƯƠNG II)

Tạo bầu không khí học tập tích cực thông qua việc giới thiệu bài mới...

TẠO BẦU KHÔNG KHÍ HỌC TẬP TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC GIỚI THIỆU BÀI MỚI TRONG SINH HỌC 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (PHẦN II CHƯƠNG II)
TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN HÙNG PHÚC
NGÀY SINH 07/10/2016
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 178, ẤP ĐÔNG LỘC, THẠNH ĐÔNG, TÂN HIỆP, KIÊN GIANG
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Tạo bầu không khí học tập tích cực thông qua việc giới thiệu bài mới...


Bình luận