XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN VIDEO CLIP HỖ TRỢ PHẦN THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 10

Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10

XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN VIDEO CLIP HỖ TRỢ PHẦN THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 10
TÊN TÁC GIẢ TRẦN THỊ BÍCH NHUNG
NGÀY SINH 11/09/1986
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TỔ 3 - THỌ TÂN - XUÂN THỌ - XUÂN LỘC - ĐỒNG NAI
TÓM TẮT TÁC PHẨM
Xây dựng một số đoạn video clip hỗ trợ phần thực hành môn Công nghệ 10


Bình luận