Đang gửi...

Đăng nhập

logo

Công trình dự thi

2024

Xây dựng website hổ trợ giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá online môn Tin học cấp trung học cơ sở (Bộ sách Nhà xuất bản Giáo dục Vietj Nam)

BIỆN PHÁP TẬP HUẤN BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI, NHẰM NÂNG CAO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

Kế hoạch bài dạy STEM bài Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp

Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan qui ước trong dạy học môn Lịch sử

Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Địa lí lớp 12

GIẢNG DẠY PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MEINVOICE CHO CHƯƠNG TRÌNH MÔN KẾ TOÁN MÁY

Back to top