Đang gửi...

Đăng nhập

logo

Công trình dự thi

2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, deep learning và big data chẩn đoán bệnh qua hình chụp x-quang cho sinh viên y khoa

Ứng dụng Thị giác máy tính trong Huấn luyện Bóng đá

“Biện pháp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dân tộc thiểu số bước đầu làm quen với tiếng Anh ở trường mầm non”

“Tác động của việc kết hợp nâng cao khả năng nói tiếng Anh với giáo dục du lịch địa phương”

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

Học tập đơn giản hoá

Back to top