Đang gửi...

Đăng nhập

logo

Công trình dự thi

2024

Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ và trẻ rối loạn tăng động giảm tập trung chú ý cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học.

Thùng rác thân thiện

Ứng dụng phần mềm Scart trong môn Tin học

Ứng dụng trình chiếu Hologram trong học tập

Ứng dụng phần mềm Plickers để kiểm tra đánh giá và tạo hứng thú học tập môn Tin học cho học sinh ở trường THPT Tố Hữu

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng hình thức câu lạc bộ lịch sử Vật lý

Back to top