Đang gửi...

Đăng nhập

logo

Công trình dự thi

2024

Hiệu quả tích cực từ việc đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin đối với học sinh tiểu học.

Sử dụng Phiếu học tập khi dạy học phân môn Tập đọc trong chương trình Tiếng Việt lớp 5

Một số biện pháp hướng dẫn HS tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tại trường THPT Lương Định Của

ROBOT VÀ MÁY THÔNG MINH

ROBOT VÀ MÁY THÔNG MINH

BỘ THÍ NGHIỆM TỪ PHỔ CỦA NAM CHÂM

Back to top